3G Förstärkare Frågor & Svar
3G Repeater

Frågor & Svar

3G Repeater, GSM Repeater, 4G Repeater, Mobilsignalförstärkare, Signalbooster.

 

- Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får runt Repeater Booster Signalförstärkare.

Behövs det verkligen sökas tillstånd för den här typen av utrustning?

Ja enligt gällande reglar. En ansökan till nätägaren räcker, om du är osäker på dessa så kontakta gärna oss och fråga.

Fungerar repeatern med alla operatörer?

Dessa Repeater täcker och omfattar de de 4 vanligaste frekvensbanden som används av alla Sveriges operatörer, (GSM 2G EDGE) / (3G) / (4G) / (4G LTE) alltså GHz frekvenserna som operatörerna i Sverige tilldelats för cellulär trafik. Den hanterar rätt MHz frekvens upplänk och riktigt MHz i nedlänk. Operatörer använder idag olika egna frekvenser för sin signal förutom för 3G komunikation.

Jag vet ju faktiskt inte alls om den kommer att fungera, finns det några garantier för hur bra täckning den ger?

Så länge du har täckning där du väljer att placera den yttre antennen så kommer du garanterat att förbättra din inomhustäckning avsevärt. Tänk bara på att ju starkare signal där du placerar uteatennen desto bättre kommer förstärkningen att bli vilket ger ökad inomhustäckning.

Drar förstärkaren ned prestanda för övriga abonnenter anslutna till samma basstation?

Nej, tvärtom. Om det finns enheter i nätet som har dålig täckning så lastar dessa ned nätet med omsändningar på grund av tappad signal. Med bättre signal vilket boostern ger så minskas omsändningarna och därmed belastningen på nätet.

Om t ex 3G modemet eller 3G routern man använder har bra mottagning så använder den en mer effektiv modulationstyp med mindre overhead vilket ger mer plats för dataöverföring jämfört med en enhet med dålig signalstyrka. Även detta påverkar belastningen på basstationen på ett positivt sätt, det blir med andra ord mer plats över för annan trafik om alla enheter i nätet har bra signal. Det är inte så att någon skulle bli utan om kapaciteten i cellen höjs. Bandbredden på basstationen delas mellan flera användare, med färre omsändningar finns mer bandbredd över som delas mellan de anslutna enheterna..

Köp din mobilsignalförstärkare GSM 3G 4G Repeater.

www.sweboost.se

www.3Grepeater.com

3G är nära WLAN i frekvens, stör inte den här förstärkaren ut detta?

Nej, vi har testar med en WLAN bas tre meter från boostern utan att se någon form av påverkan av kommunikationen.

Stör den här typen av förstärkare min stereo eller TV?

Nej

Kan inte förstärkaren användas för WLAN också?

Nej, det är en wifirepeater. Dessa produkter är endast avsedd för mobiltelefoner och mobilt bredband.

Jag anser att det finns en del nackdelar med bredbandiga repeatrar som den här, den förstärker väl allt och stör ut alla operatörer på platsen?

Först och främst, detta är inte en bredbandig repeater. Boostern är en adaptiv bidirektionell förstärkare (aBDA-S) och har inte högre effekt än många telefoner vilket minimerar risken för interferens. Dessa är framtagen med utgångspunkt att erbjuda bättre täckning med bibehållen prestanda för operatören och andra brukare i operatörens nät och i andra operatörers nät. I Boostern finns väl utvecklade filter för att säkerställa att radiospektrum är ostört för andra operatörer än de som används. Ett tidigare problem med boosters har varit att de stört operatörerna, dels genom dålig filtrering, dels genom att förstärka ”allt” och därmed störa ut basstationerna. Dessa Repeater Boosters har helt annan konstruktion. Den kan ex användas synkroniserad mot Operatören 3 samtidigt som det inte stör ut mottagningen för Telenor. Att dessa har effektiva filter är också en förutsättning för att tillexempel WLAN skall kunna fungera i närheten.

Hur många enheter kan vara i drift på en gång?

Med ett avstånd på 150 meter till basstationen så kan hundratals enheter vara i bruk utan att basstationen störs mer än vad en närliggande kraftledning gör. För den som upplever täckningsproblem så nära en basstation så rekommenderar vi att kontakta operatören, felet måste vara i basstationen och skall inte avhjälpas med en extra booster.

Köp din mobilsignalförstärkare GSM 3G 4G Repeater

www.sweboost.se

www.3Grepeater.com

www.sweboost.se

Köp nytt företag Aktiebolag lagerbolag

www.nyttbolagnu.se

Billigaste online shoppingen i Sverige

www.multideal.se

www.beautydeal.se

www.babydeal.se

Hitta ditt bolag på nätet

www.vadvart.com

Rött vin vitt vin & sprit

www.engelbrektinvest.se

Dränera ditt hus i Stockholm

www.draneringstockholm.com

Dränera ditt hus i Göteborg

www.dreaneringgoteborg.com

Småföretagare hindras av dålig mobiltäckning

Pressmeddelande • 2013-09-05 09:30 CEST

Drygt två av tre småföretagare upplever att dålig mobiltäckning är ett hinder för dem i deras företagande. Det visar en färsk enkätundersökning från Visma.

− Många småföretagare är i dag helt beroende av att vara tillgängliga på mobiltelefonen. Därför är det allvarligt att så många fortfarande dras med dålig täckning, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs som gjort enkäten.

Allvarligt hot mot många

Undersökningen genomfördes från tisdag till torsdag denna vecka. 1 200 företrädare för mindre företag runt om i landet svarade på frågan ”Hindrar dålig mobiltäckning dig i ditt företagande?”. 68,8 procent svarade ja, medan 31,2 procent svarade nej.

− Det är alldeles för dåligt att så få är nöjda med sin mobiltäckning. Om två tredjedelar av landets småföretagare upplever att de inte kan nås eller kan nå andra på ett tillförlitligt sätt innebär det i praktiken att verksamheten ständigt äventyras för ungefär 300 000 företagare. Mobilen är numera ofta den enda telefonen hos företagaren och dessutom blir mobilt bredband allt vanligare som den enda internetuppkopplingen, säger Rolf Dahlberg.

Fråga för regeringen

Dålig mobiltäckning är en återkommande fråga i många sammanhang. Frågan har också lyfts till politisk nivå vid ett flertal tillfällen.

I våras lovade it-ministern Anna-Karin Hatt att mobiltäckningen ska bli bättre. Regeringen gav bland annat Post- och Telestyrelsen, PTS, i uppdrag att vidta ett antal åtgärder. En av dem var att samla in information från operatörerna över hur utbyggnaden av deras respektive mobilnät fortskrider.

I början av augusti fick Konsumentverket och PTS regeringens uppdrag att föreslå hur myndigheterna kan få bättre möjligheter att utöva tillsyn på marknaden. En stickprovsundersökning som PTS gjorde i somras visade nämligen att de uppmätta medel- och maxhastigheterna långt ifrån når den standard som operatörerna uppger i sin marknadsföring.

Post- och Telestyrelsens råd om täckning:

http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Mobil-telefoni/Tackning/Gada-rad-om-tackning/

 

 

 

 

En bra 3G Repeater hittar du här under!

 

 

www.sweboost.se

 

 

Sökord

Billig 3G Repeater

Test 3G Repeater

Bra 3G Repeater

Bästa 3G Repeater

Kvalitets 3G Repeater

GSM Booster

GSM förstärkare

4G Förstärkning

4G Antenn

4G Förstärkare

Mobilsignalförstärkare

Mobilfärstärkare

Godkänd Repeater

Godkänd 3G Repeater

Godkänd GSM Repeater booster

 

THE PROCESS

STEP 1

 

C

STEP 2

 

C

STEP 3

 

n.

STEP 4

 

C

Mobilt Internet

3G, 4G eller 4G LTE?

Går ditt mobila internet trögt pendlar mellan Edge 3G - 4G? Med hjälp av en effektiv 3g / 4G Repeater kommer du turbofart på ditt internet igen.Dålig mobiltäckning

ett minne blott!

Denna GSM 3G 4G repeaterstation passar för installation i hemmet eller småföretag.

Med boostern kan du få ex bättre 3G täckning inomhus och den fungerar för såväl mobiltelefoni som mobilt bredband.

Jämfört med tidigare lösningar på marknaden är billigare i inköp och enklare att installera. Fungerar i praktiken som en minibasstation och installeras på ett par minuter.

Förstärkaren består 5 delar enhet är beroende av en extern antenn för att fungera, däremot förutsätts att du har täckning på den plats där ex. vis 3G boostern GSM Repeater skall installeras.

Enheten kan hantera upp till 30 samtidiga användare med olika operatörer.

Installationen är jättesmidig, placera Boosterns uteantenn närmast operatörens basstation där du får täckning dra kabel in till Repeater BS port skruva I inneantennen på förstärkaren SIST koppla på STRÖM och inom ett par sekunder är enheten igång och färdig att användas med

avsevärt bättre inomhustäckning.

Repeatern fungerar med såväl mobiltelefoner och smart phones som med mobilt bredband så länge

enheten kommunicerar via GSM, 3G nätet (UMTS/HSPA dvs samtliga svenska operatörer samt 4G &

4G LTE förutom Net1 gamla 450 nätet).

Förstärkaren täcker ytor på upp till 200m2 ibland dubbelt så mycket, resultatet varierar beroende på var boostern placeras, hur mycket fysiska hinder som skymmer signalen samt vilka byggnadsmaterial som finns i väggar, tak och golv.

Fungerar Det?

De allra flesta som testar vår förstärkare får bättre inomhustäckning, i vissa fall är signalen helt enkelt för svag där man sätter yttre antennen då finns det några ytterligare åtgärder man kan prova såsom använda sig utav en starkare Yagi riktantenn då brukar det lösa sig.

Om man inte har någon signal alls i närområdet utanför huset där man tänkt använda Repeatern så hjälper det inte hur mycket man försöker förstärka om det inte finns något att förstärka, det händer dock väldigt sällan.

Dessa Boosters har testats av folk i hela Sverige, hela Norden samt över hela världen.